Het keurmerk voor geboortefotografen in het medisch vakmagazine Operationeel.


Operationeel wordt uitgegeven door de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten; de LVO.


"Het MMC deed dit jaar een pilot met twee geboortefotografen. Gedurende de pilot onderzochten de partijen of de afspraken die gemaakt waren rondom fotografie op de OK goed bevielen en of er een samenwerking mogelijk was. De fotografen kregen een keurmerk. Om het keurmerk voor geboortefotografie te krijgen, volgt de fotograaf een onafhankelijke procedure waarbij het hele bedrijf wordt doorgelicht. Zo wordt gekeken naar de aansprakelijkheidsverzekering en vindt een assessment plaats.
Een onafhankelijke toetsingscommissie neemt de werkwijze van de fotograaf onder de loep. Als alles aan de eisen voldoet, krijgt de geboortefotograaf erkenning voor diens werk in de vorm van een keurmerk. Fotograaf de Jager: ‘Zeker met de toenemende wildgroei in dit vak is het keurmerk echt een meerwaarde om je te onderscheiden, vooral bij de medisch professional. Ouders gaan voor de persoonlijke klik en de beelden, ziekenhuizen vinden vooral veiligheid, privacy en hygiëne belangrijk.’"
Klik op de foto('s) om het gehele artikel te lezen. 

Operationeel Magazine - keurmerk geboortefotografie op operatiekamer 1
Operationeel Magazine - keurmerk geboortefotografie op operatiekamer 2
Operationeel Magazine - keurmerk geboortefotografie op operatiekamer 3
Operationeel Magazine - keurmerk geboortefotografie op operatiekamer 4
Operationeel Magazine - keurmerk geboortefotografie op operatiekamer 5

Stichting Keurmerk Geboortefotografie is aangesloten bij de Nederlandse afdeling van de European Network of Childbirth Associations (ENCA Nederland).


We zijn blij en trots dat wij vanaf heden deel uitmaken van ENCA Nederland. ENCA Nederland is de Nederlandse afdeling van the European Network of Childbirth Associations. In Nederland wordt ENCA gevormd door afgevaardigden van organisaties die werkzaam zijn in het brede veld van de zorg rondom de geboorte. Het is een overkoepelend orgaan dat elkaar informeert, samenwerking bevordert en krachten bundelt.


De aangesloten organisaties van ENCA Nederland komen tweemaal per jaar bijeen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De ontwikkelingen in verloskundig Nederland worden op de voet gevolgd. 


Eenmaal per jaar komen afvaardigingen van alle aangesloten Europese landen samen om ervaringen uit te wisselen en acties te bespreken. Nederland heeft een belangrijke voorbeeldfunctie binnen ENCA omdat ons verloskundig systeem en de kraamzorg uniek zijn.

urmerk geboortefotografie  enca

De eerste geboortefotografen uit België en Nederland hebben een keurmerk mogen ontvangen.


In België heeft de Vlaamse televisie aandacht besteedt aan Caroline DeVulder, die samen met haar collega Kathleen van Vaerenbergh, als eerste Belgische een keurmerk geboortefotografie mochten ontvangen en hiermee als geboortefotografen zijn erkend.

Caroline legt uit wat onder andere de meerwaarde is van dit keurmerk voor zorgverleners en wat haar werk inhoudt. 

Geboortefotograaf Kathleen van Vaerenbergh in het nieuws na het behalen van haar keurmerk.


In de grote Belgische krant Nieuwsblad is een artikel verschenen over de eerste Belgische geboortefotografen die het keurmerk mogen dragen van onze stichting.

Daar zijn wij natuurlijk bijzonder trots op.

Keurmerk Erkend Geboortefotograaf