HET TOETSINGSKADER


 OBJECTIEF EN INZICHTELIJK

Het keurmerk schrijft geen regels voor aan ondernemers (fotografen).

Ondernemers zijn en blijven vrij om eigen keuzes te maken in hun bedrijfsvoering. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het prijsbeleid, een gekozen fotografiestijl (of portfolio) of de algemene voorwaarden. Dat zijn tenslotte zaken tussen klant en ondernemer en voor zorgverleners minder relevant.


Daarom is bij het samenstellen van het toetsingskader met name gekeken naar wat er voor (geboorte)zorgverleners van belang is, wanneer zij te maken krijgen met een geboortefotograaf. Hierbij is geluisterd naar de input die de zorgbranche heeft gegeven.

Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de fotografen, die voor een keurmerk in aanmerking willen komen, voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. En of zij professioneel en zorgvuldig werken. Met als doel dat zorgverleners hun werkzaamheden veilig, hygiënisch en ongehinderd kunnen blijven uitvoeren, wanneer cliënten de aanwezigheid van een geboortefotograaf wensen.


De toets richt zich daarom op de volgende beginselen:

 1. zorgvuldigheidsbeginsel
 2. rechtszekerheidsbeginsel
 3. kenbaarheidsbeginsel
 4. redelijkheidsbeginsel
 5. betrouwbaarheidsbeginsel

 

Deze zijn vertaald naar concrete, en feitelijk toetsbare, eisen die in het onderstaande toetsingskader zijn terug te vinden.

WAAROM?


Voor zorgverleners bleek het in de praktijk lastig om te toetsen welke geboortefotografen in aanmerking zouden kunnen komen voor een eventuele samenwerking. Een zorgverlener heeft immers heel andere belangen bij een overeenkomst met een fotograaf dan een klant die met een fotograaf heeft. 


Bij het vormgeven van de eisen in het toetsingskader is daarom met name rekening gehouden met de belangen van de zorgverlener:


 • Is een fotograaf verzekerd tegen eventuele schade en/of ongevallen?
 • Is zijn/haar eventuele vervanger ook verzekerd bij ongevallen en/of schade?
 • Staat de fotograaf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Voldoet de fotograaf aan de privacywetgeving, die ook voor zorgverleners van groot belang is?
 • Werkt de fotograaf met een contract, waarin bepaalde minimale regels zijn opgenomen rondom diverse wetgeving?
 • Heeft de fotograaf ervaring met het fotograferen van bevallingen?
 • Etc.


Het zijn, voor goede en bewuste ondernemers, heel vanzelfsprekende zaken om aan te voldoen. We stimuleren professioneel geboortefotografen dan ook zéker om het keurmerk aan te vragen. 

KOSTEN AANVRAAG KEURMERK

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden, die volledig ten goede komen aan de stichting, die zonder winstoogmerk opereert. De opbrengsten worden gebruikt om (aanstaande) ouders en zorgverleners te attenderen op het bestaan van erkende geboortefotografen. Ook wordt er o.a. een jaarlijkse netwerkdag voor georganiseerd, met verschillende inspirerende sprekers, voor alle erkende geboortefotografen. Bovendien kunnen de fotografen met een keurmerk aanspraak maken op de diverse voordelen die aan het keurmerk verbonden zijn. Hiermee is het direct mogelijk om een deel van de kosten terug te verdienen!


Investering


Eerste aanvraag

Totaal zullen de jaarlijkse kosten bij een positieve aanvraag € 112,50 zijn. (Excl. BTW)


Verzoek tot keuring: 75 euro (Excl. BTW)

Afgenomen keurmerk na goedkeuring selectiecommissie: 150 euro (Excl. BTW)

Totaal: 225 euro (Excl. BTW) voor twee jaar.


Bij een negatief resultaat van de toetsing betaal je alleen de 75 euro voor de keuring.


Afgenomen herkeuring

Om er zorg voor te dragen dat ook ná het verstrekken van het keurmerk aan de voorwaarden blijft worden gedaan, zal er elke twee jaar een herkeuring plaatsvinden.

De kosten voor de heraanvraag en het dragen van het keurmerk zijn hierbij samengevoegd. Een herkeuring kost 200 euro. (Excl. BTW)

Totaal zullen de jaarlijkse kosten bij een positieve her-aanvraag € 100,- zijn. (Excl. BTW)


AUDIT KEURMERK

Bekijk hier het toetsingskader