durk berks gyneacologie gynaecoloog geboortefotografie geboortefotograaf

Dhr. dr. DURK BERKS


GYNAECOLOOG• LID RAAD VAN TOEZICHT CARECODEX


Sinds april 2012 werkt Durk Berks binnen een team van gynaecologen in het Dijklander ziekenhuis te Hoorn. Zijn aandachtsgebieden zijn de verloskunde, echoscopie in de verloskunde en vruchtbaarheidproblematiek.


"In 1992 ben ik begonnen aan mijn studie geneeskunde in Maastricht. Als geboren Amsterdammer was dat wel even wennen. De keuze voor de universiteit in Maastricht was bewust, omdat daar toentertijd een nieuwe vorm van onderwijs werd aangeboden. In plaats van ellenlange colleges en uit het hoofd leren van rijtjes, werd direct begonnen met denken vanuit een probleem: probleem gestuurd onderwijs (PGO). Inmiddels wordt deze onderwijsvorm op veel universiteiten in binnen- en buitenland gebruikt."


Tijdens zijn co-schappen werd de liefde voor het vak gewekt. Na afronding van zijn co-schappen is Durk ruim een jaar werkzaam geweest op de afdeling gynaecologie en verloskunde in Sittard. In die periode viel hij definitief voor het vak. "Er voor de patiënt kunnen zijn op een zo bijzonder moment als een bevalling voelde en voelt nog steeds heel speciaal. Meestal gaat een bevalling goed zonder dat medische hulp nodig is, maar soms is die hulp wel nodig. En dan degene te mogen zijn die op dat moment die hulp biedt en daarmee te zorgen voor een goede afloop geeft mij elke keer opnieuw een gelukmakend gevoel."


Na Sittard is hij 2,5 jaar als fertiliteitsarts werkzaam geweest in het toenmalige Zuiderziekenhuis (nu Maaslandziekenhuis) te Rotterdam. Tijdens de begeleiding en behandeling van stellen die moeilijk zwanger worden, kreeg hij datzelfde gelukmakende gevoel als het hun uiteindelijk wel was gelukt. Het Zuiderziekenhuis heeft nog altijd een bijzonder plekje in zijn hart, niet om de laatste plaats omdat hij daar ook zijn vrouw heeft ontmoet.


"Mijn opleiding heb ik gevolgd in het Erasmus medisch centrum en in het Sint Franciscus Gasthuis, beide te Rotterdam. In die periode heb ik ook mijn liefde voor het onderzoek ontdekt. In januari 2017 ben ik aan het Erasmus MC gepromoveerd. Mijn proefschrift gaat over (leefstijl-)begeleiding na een gecompliceerde zwangerschap, zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapssuiker en foetale groeibeperking. Op diverse nationale en internationale congressen heb ik hierover presentaties gehouden en zelfs prijzen gekregen voor de originaliteit en kwaliteit van het onderzoek. Het laatste jaar van mijn opleiding heb ik diverse stages gelopen, die mijn deskundigheid in de verloskunde en verloskundige echoscopie vergroot."


Wat Durk belangrijk vindt in de uitoefening van zijn vak is dat de patiënt voortdurend het gevoel heeft aan het roer te zitten van haar eigen behandeling. Hij ziet zijn rol vooral in het zoeken naar de oorzaak van eventuele klachten, het voorlichten over mogelijke oplossingen en onzekerheden en de patiënt behoeden voor keuzes die gezondheidsschade tot gevolg kunnen hebben. Durk: "Binnen dat kader zijn er vaak een heleboel mogelijkheden. Omdat iedereen anders is, vind ik het belangrijk dat de patiënt zelf de keuze kan maken die het best bij haar past. Misschien is dat ook wel, waarom ik destijds voor Maastricht heb gekozen: vanuit het probleem denken aan alle mogelijke oplossingen en niet alleen aan die ene oplossing die mijzelf het beste lijkt."

gynaecoloog juicht geboortefotografie op operatiekamer toe