BESTUUR

Het bestuur van Stichting Keurmerk Geboortefotografie wordt gevormd door Renate van Lith en Marieke Jager. 


Geboortefotograaf Renate van Lith heeft in 2020 samen met een collega-fotograaf de Stichting Keurmerk Geboortefotografie opgericht, omdat ze de noodzaak zag om de 'wildgroei aan geboortefotografen' enigszins in goede banen te leiden. Sinds het najaar van 2023 is zij voorzitster van de stichting.

"Het werk van een geboortefotograaf is niet iets 'dat je er gemakkelijk even bij doet'.  Het is belangrijk dat je je professioneel weet op te stellen binnen de geboortezorg, goed op de hoogte bent van het geboorteproces, kennis hebt van hygiëne en gedragsregels in een OK, en vooral weet wat je níet moet doen als geboortefotograaf." 

Als bestuurslid wil zij zich inzetten voor professionalisering van het vak geboortefotograaf.


Renate is tevens eigenaar van het Nederlandstalige online platform voor geboortefotografen in Nederland en België: De Geboortefotograaf. Ook via deze weg houdt Renate zich bezig met de professionalisering van geboortefotografie door startende fotografen via scholing, intervisie en informatie over het fotograferen van een geboorte op weg te helpen. Ook aanstaande ouders kunnen hier terecht voor informatie over geboortefotografie. 


In 2020 won Renate de titel van International Birth Photographer of the Year én won zij de publieksprijs bij de Nederlandse Freelancer of the Year verkiezing van Stichting ZZP Nederland.

Marieke Jager mag zelf het keurmerk ook met trots dragen, hoewel ouders haar er stiekem nog nooit op bevraagd hebben. Dat vind zij een mooie uitdaging aan dit vak. Ze vertelt:


"We hebben in eerste instantie vooral te maken met onze klant: de aanstaande ouders. Maar onze aanwezigheid bij een bevalling is voor medisch verantwoordelijke personen soms best wel een beetje spannend. En die medisch professional kijkt heel anders tegen het vak ‘Geboortefotograaf’ aan. Daar waar aanstaande ouders de persoonlijke klik en de foto’s kiezen, wil de medisch professional dat ik let op privacy, steriliteit en hygiene. Met een toenemende vraag aan geboortefotografen, is het van wezenlijk belang om bij de medisch professional aan te tonen dat we als geboortefotograaf in staat zijn beide belangen te waarborgen.Persoonlijk voelt het wel alsof ik binnen het keurmerk op een gespreid bedje binnenkom, dank iedereen die meegewerkt heeft om het op te bouwen naar het niveau van vandaag. Zeker zien we met elkaar ook kansen en mogelijkheden om vanuit deze mooie basis verder te groeien. Voor mij persoonlijk enorm belangrijk, is dat we een onafhankelijke toetsingscommissie hebben die gaat over de toelating. Gelukkig zijn er steeds meer geboortefotografen die het vak echt omarmen met al hun kennis en kunde én die zich bij een medisch professional willen onderscheiden. Op naar een kleurrijke toekomst!"