DE TOETSCOMMISSIE


Aan het keurmerk is een onafhankelijke en deskundige toetscommissie verbonden, waarin zowel de zorgsector als de fotografiebranche is vertegenwoordigd.


De toetscommissie is zorgvuldig samengesteld en zet zich belangeloos in voor het doel van de stichting: namelijk het bevorderen van een betrouwbare en onafhankelijke samenwerking tussen zorgverleners en geboortefotografen én professionalisering van het beroep geboortefotograaf. De leden van de toetscommissie komen twee maal per jaar bijeen voor het uitvoeren van de audits bij de aangemelde geboortefotografen. Bij de audits zal worden beoordeeld of de aangemelde fotografen voldoen aan de eisen die het keurmerk hier aan stelt. Zij zullen inhoudelijk met de fotograaf spreken over het vak van geboortefotograaf en geboortefotografie in het algemeen. Ook komt hierbij het portfolio van de fotograaf ter sprake. 

LEDEN VAN DE TOETSCOMMISSIE

gynaecoloog gynaecologie geboortefotograaf geboortefotografie

DURK BERKS


Durk is gynaecoloog in het Dijklander ziekenhuis te Hoorn.


Lees meer...

duco de vries

DUCO DE VRIES


Duco is fotograaf en docent aan de FotoAcademie.


Lees meer...

verloskunde verloskundige geboortefotografie geboortefotograaf keurmerk

IRIS DE VRIEND - VAN PEL


Iris is verloskundige en tevens ervaringsdeskundige m.b.t. geboortefotografie


Lees meer