Over het keurmerk


TRANSPARANT• FEITELIJK• INZICHTELIJK

We hebben het al eerder aangegeven en kunnen het niet genoeg benadrukken. Het vak van geboortefotograaf is een vrij beroep dat wordt beoefend door professionals en fotografen die hobbymatig actief zijn. Juist bij deze kwetsbare gebeurtenis van een geboorte, en nog meer wanneer er sprake is van een medische bevalling, is het essentieel voor ouders én zorgprofessionals dat zij weten dat zij te maken hebben met een fotograaf die het vak verstaat en kwaliteit kan leveren. Die kwaliteit bestaat niet alleen uit het afleveren van een fototechnische goede reportage aan ouders, maar ook uit werkhouding in een verloskamer of op een OK. 


Met het Keurmerk Geboortefotografie willen wij erkenning voor dit prachtige vak waarborgen. Stichting Keurmerk Geboortefotografie heeft veel kennis en ervaring opgebouwd rondom geboortefotografie en samenwerkingen met (geboorte)zorgverleners. Wij zijn ervan overtuigd dat veel onderdelen van het vak van geboortefotograaf objectief en feitelijk te toetsen zijn.


Zo kijken wij onder meer naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, of een fotograaf over de juiste verzekeringen beschikt en of iemand werkt met een contract. Naast deze feitelijke toets is een persoonlijk gesprek met de beoordelingscommissie minstens zo belangrijk. Wat is je werkhouding? Hoe denk je over je vak? Hoe ziet je werk eruit?


Fotografen die het keurmerk dragen, blijven als ondernemer vrij in het maken van eigen zakelijke keuzes. Het keurmerk is geen lidmaatschap, maar een erkenning voor je professionaliteit. Op basis van het keurmerk kunnen ouders en zorgverleners in één oogopslag zien dat zij te maken hebben met een professionele geboortefotograaf, waarmee duidelijke en goede afspraken kunnen worden gemaakt.


Een ziekenhuis kan er vanuit gaan dat de fotografen die het keurmerk dragen weten welke werkhouding zij aan dienen te nemen in een verloskamer en/of een operatiekamer. Zij houden tevens rekening met het privacybeleid van een ziekenhuis en de privacy van het (medisch) personeel. Erkend geboortefotograaf

DE TOETSING VAN GEBOORTEFOTOGRAFEN


Geboortefotografen worden getoetst door een onafhankelijke toetscommissie, waarin zowel de zorgbranche als de fotografiebranche wordt vertegenwoordigd. Fotografen kunnen zich hier het gehele jaar door voor aanmelden.

De beoordeling gebeurt in twee verschillende fasen:


  • Een beoordeling van documenten en feitelijk toetsbare onderdelen.
  • Een gesprek met de toetscommissie.

HOE WERKT DE TOETSING?

Wanneer een fotograaf zich meldt voor het aanvragen van het keurmerk, zal er worden gevraagd om een aantal documenten toe te sturen ter beoordeling. Naast deze feitelijke toets, komt ook twee maal per jaar de toetscommissie bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen zij de fotografen die zich hebben aangemeld voor het aanvragen van het keurmerk. Een fotograaf ontvangt hier alleen een uitnodiging voor, indien uit de toegezonden informatie is gebleken dat de eerder toegezonden documenten voldoen aan de gestelde eisen uit het toetsingskader. In feite bestaat de aanvraag dus uit twee stappen:

onafhankelijke toetsing geboortefotografie

HET TOETSINGSKADER


Allereerst zullen we de fotograaf vragen om ons diverse documenten en gegevens toe te sturen. Deze worden op feitelijkheden getoetst a.d.h.v. een transparant en inzichtelijk toetsingskader. Het toetsingskader kun je hier bekijken:

onafhankelijke toetsing geboortefotografie

DE TOETSCOMMISSIE


Bij een positieve beoordeling van stap 1, zal de fotograaf worden uitgenodigd om de toetscommissie te ontmoeten. Zij zullen een inhoudelijk gesprek voeren met de fotograaf over geboortefotografie en het meegebrachte portfolio.

Wanneer beide onderdelen leiden tot een positief resultaat, zal de fotograaf worden opgenomen in het register als erkend geboortefotograaf. Deze erkenning wordt afgegeven voor de duur van twee jaar. Hierna zal opnieuw worden getoetst of nog steeds aan aan alle voorwaarden wordt voldaan. 


Informatie over de kosten m.b.t. het aanvragen van een keurmerk kunt u lezen onder de knop 'Toetsingskader'.